Information Website

 • gunny247.com
THÔNG BÁO : Gunner vui lòng sử dụng thẻ Mobifone,Viettel,Vinaphone hoặc Gate để giao dịch mua Item Gunny tại shop Gunny247.Com. Gunner có thể sử dụng thẻ mệnh giá thấp cộng lại để thanh toán Item có mệnh giá lớn hơn!

Vũ khí SUPER cường hóa +12 (Hiện có 10 Item)

  SUPER-Nỏ Thần+12

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  SUPER-Maya+12

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  SUPER-Ná Thần+12

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  SUPER-Boomerang+12

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  SUPER-Thươg cổ+12

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  SUPER-Minotaure+12

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  SUPER-Bazooka+12

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  SUPER-Kiếm thánh+12

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Gậy Ma Pháp+12

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Lưỡi Hái Tử Thần+12

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

   

Vũ khí WOW cường hóa +12 (Hiện có 20 Item)

  WOW-Phụng Kích+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Kem+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Karaoke+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Rồng Nước+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-SuShi+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Thế vận hội+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Cá Mập+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Túc cầu+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Samurai+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Lựu đạn+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Pháo+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Lu gạch+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Túi vũ khí+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Phi tiêu+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Sấm sét+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Giỏ đồ+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Tủ thuốc+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-TV,Tủ lạnh+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Thánh Gióng+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Chổi bay+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

   

Trang phục cường hóa +12 (Hiện có 30 Item)

  Áo Halloween nam(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Nón Halloween nam(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Nón
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Áo Halloween nữ(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Nón Halloween nữ(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Nón
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Thiên ưng giáp(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Thiên ưng khôi(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Nón
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Áo HoàngTử Gà(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Nón HoàngTử Gà(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Nón
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Áo CôngChúa Gà(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Nón CôngChúa Gà(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Nón
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Áo giáp Minotaure+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Sừng Minotaure+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam&Nữ
  Loại Item : Nón
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Kỵ sĩ rồng+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Nữ đạo sĩ+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Nón quỷ+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam&Nữ
  Loại Item : Nón
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Hoàng Bào nam(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Hoàng Khôi nam(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Nón
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Hoàng Bào nữ(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Hoàng Khôi nữ(S)

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Nón
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Tiểu ma tiên+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Áo giáp H. đế+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Áo khoác H. đế+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Bảo vệ rừng xanh+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Thịnh nộ Sulan+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Tai sói+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam&Nữ
  Loại Item : Nón
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Chiến sĩ dũng cảm+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Nữ vương săn bắn+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Áo giáp Mathias+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nam
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Áo giáp Mathias+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Giới tính : Nữ
  Loại Item : Quần áo
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  S - Athena

  Giá bán : 100.000vnđ
  Số lượng : 1
  Loại Item : Dây ch..
  Thời Hạn : 365 Ngày

   

Vũ khí WOW cường hóa +10 (Hiện có 9 Item)

  WOW-Lựu đạn+10

  Giá bán : 50.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Pháo+10

  Giá bán : 50.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Lu gạch+10

  Giá bán : 50.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Túi vũ khí+10

  Giá bán : 50.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Phi tiêu+10

  Giá bán : 50.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Sấm sét+10

  Giá bán : 50.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Giỏ đồ+10

  Giá bán : 50.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-Tủ thuốc+10

  Giá bán : 50.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  WOW-TV,Tủ lạnh+10

  Giá bán : 50.000vnđ
  Loại Item : Vũ khí
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

   

Trợ thủ cường hóa +12 (Hiện có 5 Item)

  VIP-Thiên sứ+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Trợ thủ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Sách ma pháp+12

  Giá bán : 150.000vnđ
  Loại Item : Trợ thủ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Khiên Bolobala+12

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Trợ thủ
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Khiên Captain +12

  Giá bán : 150.000vnđ
  Loại Item : Trợ thủ
  Thời Hạn : Vĩnh viễn

  WOW-Thiên sứ+12

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Trợ thủ
  Thời Hạn : Vĩnh viễn

   

Trang sức +4,+5 (Hiện có 12 Item)

  Vĩnh Hằng +5

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Nhẫn
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Bao tay Venus +5

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vòng tay
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Cỏ bốn lá +5

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Nhẫn
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Nhẫn chữ P +5

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Nhẫn
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Hạnh phúc +5

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Nhẫn
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Lãng mạn +5

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Nhẫn
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Ác Ma +5

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vòng tay
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Vĩnh cửu +5

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Nhẫn...
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Tinh xảo +5

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vòng tay
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Chúc phúc +5

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vòng tay
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Sát Long +4

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Nhẫn
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  Phục Long +4

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Vòng tay
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn